Om goed te kunnen functioneren verwerkt Blakely Chiropractie BV persoonsgegevens. Dit zijn zowel algemene als gezondheidsgegevens. Volgens de wet AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.

Wie zijn wij
Blakely Chiropractie BV – bij de Kamer van Koophandel bekend als Blakely Chiropractie BV met KVK nummer 39092120 – is gevestigd op de Botter 44-11, 8243 JE te Lelystad. Blakely Chiropractie BV is verantwoordelijk voor de in dit privacy beleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Wet AVG
In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt (dit betekent: verzamelt en gebruikt) heeft hiervoor een goede reden nodig om dit te doen. In het geval gezondheidsgegevens is er in de meeste gevallen uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Voor ons betekent dit dat als wij uw toestemming niet hebben, wij u helaas niet mogen behandelen.

Gegevens van u die wij verwerken en waarvoor
Algemene gegevens, verkregen via email, telefoon of persoonlijk contact. Dit bevat uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres. Dit gebruiken wij voor het nakomen van de volgende overeenkomsten met u:

  • Het opnemen van contact met u.

  • Het inboeken en/of wijzigen van een afspraak.

Ook gebruiken wij deze informatie voor de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Het aanmaken, opvragen en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier.

  • Het registreren van omzet door middel van dag-, week-, maand-, en jaarverslagen.

Medische gegevens, ingevuld door u op uw gezondheidsverklaring en verkregen door de behandelaar van u tijdens consult en behandeling. Soms krijgen wij deze gegevens ook via een telefoongesprek of emailcontact met u. Medische gegevens bevatten uw medische behandelgeschiedenis, uw medicatiegebruik, complicaties, klachten en eventuele ziektes en/of aandoeningen. Dit gebruiken wij voor het nakomen van behandelovereenkomsten met u en voor het nakomen van de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Het aanmaken, opvragen en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier.

  • Het beslissen of een behandeling plaats kan vinden.

  • Het correct uitvoeren van een passende behandeling.

Ook gebruiken wij deze gegevens om de volgende wettelijke verplichtingen na te komen:

  • Het rapporteren van jaarverslagen aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is een wettelijke verplichting voor ons. Al uw gegevens zijn in dit geval anoniem gemaakt.

  • Beleidsanalyses om onze kliniek continu te blijven verbeteren. In dit geval zijn uw gegevens ook anoniem gemaakt.

Uw rechten
U heeft ook een aantal belangrijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overdracht van gegevens
U kunt een kopie krijgen van al uw gegevens die bij ons bekent zijn (uw dossier) op een manier die machine-leesbaar is.

Inzage
U kunt uw dossier inkijken en u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Rectificatie
U heeft het recht om gegevens in uw dossier die niet meer kloppen te laten veranderen door ons. Medische geschiedenis zoals behandelingen uitgevoerd in onze kliniek kunnen wij echter niet wijzigen op uw verzoek.

Beperking van verwerking
U kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken op de verdere verwerking van uw gegevens.

Vergetelheid
U heeft het recht om ‘vergeten te worden’. In het geval van uw medisch dossier zijn wij echter verplicht deze 20 jaar te bewaren. U kunt zich in dit geval niet beroepen op het recht om vergeten te worden.

Overigens is het belangrijk om te weten dat wij geen geautomatiseerde beslissingen maken. Dat wil zeggen dat er altijd een persoon betrokken is als er een keuze wordt gemaakt met betrekking tot uw gegevens.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Belangrijk
Zonder uw toestemming mogen wij u helaas niet behandelen. Dit is omdat alle gegevens die wij verwerken essentieel zijn voor het correct uitvoeren van behandelingen, de verplichtingen die wij hebben tegenover de staat en het functioneren van onze kliniek. Uw toestemming betekent echter niet dat wij uw gegevens met derden buitenom de partijen genoemd in deze overeenkomst mogen delen of aan derden mogen verkopen. U kunt uw toestemming ook altijd terugtrekken. Dit betekent dat wij uw gegevens niet meer mogen verwerken en dat wij bij u geen behandelingen meer mogen uitvoeren. Wel zijn wij ook in dit geval wettelijk verplicht om uw medische dossier 20 jaar te bewaren.