Hoe verloopt een chiropractische behandeling?

Als een patiënt voor het eerst een chiropractor bezoekt, gaat hij globaal als volgt te werk:

  1. De behandeling begint met een vraaggesprek naar uw gezondheidstoestand, leefgewoonten en klachten.
  2. De chiropractor gaat vervolgens verder met een lichamelijk onderzoek, waarin hij neurologische, orthopaedische en chiropractische onderzoeksmethoden toepast.
  3. Aan de hand van deze onderzoeken kijkt de chiropractor of uw klacht chiropractisch behandeld kan worden en bespreekt hij de mogelijkheden met u. Eventueel wordt u doorverwezen naar een specialist of huisarts.
  4. Dan kan de behandeling van start gaan. De chiropractor maakt hierbij gebruik van meerdere behandeltechnieken. Hij gebruikt hoofdzakelijk nauwkeurig gedoseerde druktechnieken op de wervelkolom, schedel of elders. Naast het toepassen van druktechnieken is het mogelijk, dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding meekrijgt.