Artrose is een gewrichtsaandoening, die ontstaat in het natuurlijke verouderingsproces. Het heeft te maken met het verstijven van het kraakbeen van een gewricht en komt het meest voor in de rug (tussenwervels), de knie of de heup.

Vaak wordt van artrose gezegd: ‘er is niets aan te doen, u moet er maar mee leren leven.’ Dat is slechts ten dele waar. Al kan het proces niet worden teruggedraaid, de chiropractor kan pijn en stijfheid verminderen en het slijtageproces vertragen.

Waaraan is artrose te herkennen?

Beperkte beweeglijkheid (stijfheid) is het meest voorkomende symptoom van artrose. Vaak is er pijn rond het verstijfde gewricht. Zit de artrose in de wervelkolom, dan kan de pijn uitstralen naar armen, benen, hoofd of borst. Soms gaat die pijn gepaard met tintelingen. Kenmerkend voor artrose is dat de pijn het ergste is als u net met bewegen begint, bijvoorbeeld ’s morgens bij het opstaan of na lang zitten. De pijn neemt af als u eenmaal op gang bent. Alleen in een vergevorderd stadium houdt de pijn ook dan nog aan.

Symptomen van artrose

De belangrijkste symptomen van artrose zijn pijn en stijfheid. Het verlies van kraakbeen, het over elkaar heen schuren van bot en de aangroeisels van bot veroorzaken dit. Kenmerkend is de zogenaamde ‘startpijn’ bij het in beweging komen na een periode van rust. Pijn kan achter ook in rust optreden, bijvoorbeeld als u ’s nachts op bed ligt. Door de pijn krijgt u steeds meer de neiging om het gewricht minder te bewegen. Dit veroorzaakt stijfheid en het slapper worden van de spieren rond het gewricht.

Artrose kan voorkomen in alle gewrichten, maar komt vooral voor in :

  • In de nek
  • In de (onder)rug
  • In de knieën
  • In de heupen
  • In de handen (duim en vingers)
  • In de voeten/tenen (grote teen)
  • In de schouder

Het is een chronische aandoening die niet overgaat en langzaam erger wordt.

Waardoor ontstaat artrose?

Bij het ouder worden neemt de soepelheid van het kraakbeen af, doordat het droger en stijver wordt. Dat gebeurt uiteindelijk bij iedereen, al heeft niet iedereen er last van. Er zijn omstandigheden die het slijtageproces versnellen en de kans op pijn vergroten. Voorbeelden zijn; te weinig beweging, zwaar werk, een verkeerde houding of oude blessures.

Door de stijfheid van het gewricht en de pijn beweegt u zich minder soepel, met alle gevolgen van dien. Omliggende zenuwen en weefsel (spieren, banden en gewrichtskapsel) kunnen geïrriteerd raken. Als er andere gewrichten zijn die het werk overnemen van het stijve gewricht, dan kunnen die overbelast raken en ook pijn gaan doen.

Hoe behandelt de chiropractor artrose?

De chiropractor stelt u allereerst vragen over uw klachten om een beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Daarop volgt een grondig lichamelijk onderzoek, waarbij vooral wordt gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten. Aan de hand van de uitkomst van het vraaggesprek en de resultaten van het onderzoek kan de chiropractor vaststellen of er mogelijk sprake is van artrose.

Nadat de diagnose gesteld is kan de chiropractor een behandelprogramma vaststellen. De chiropractor kan zorgen dat u op een betere manier gaat bewegen. Kern van de behandeling is het toepassen van druktechnieken. Door te drukken op bepaalde plekken wordt het gewricht gecorrigeerd. Er komt weer meer vloeistof in het gewricht en daardoor gaat het bewegen soepeler. Bovendien komt alles om het gewricht heen (zoals zenuwen, spieren, gewrichtsbanden) weer op de juiste plaats, waardoor de pijn vermindert. Spieren ontspannen zich weer en u beweegt zich een stuk prettiger! Zelfs zware artrose kan zo aanzienlijk verlicht worden. De behandeling is doorgaans niet pijnlijk, maar als dat wel het geval is zal de chiropractor u dat vooraf laten weten.

U kunt er zelf ook aan bijdragen om uw gewrichten soepel te houden. De chiropractor zal u oefeningen voorschrijven. Ook advisering over een goede houding of over voeding kan deel uitmaken van de behandeling. Uw inzet draagt in belangrijke mate mee aan het succes van de behandeling en het wegblijven van de klachten!

Wat kunt u zelf doen tegen artrose?

Beweging is de beste remedie tegen artrose. Zowel ter voorkoming als ter genezing is beweging goed. Mits dat op een verstandige manier gebeurt! Verkeerd bewegen kan de klachten juist verergeren. Rustige, geleidelijke bewegingen zoals lopen, fietsen en zwemmen zijn het best. Plotselinge, felle bewegingen kunt u beter vermijden. Ook is een goede voeding en een goede houding van belang. Uw chiropractor kan u over al deze zaken adviseren.

Is artrose ook reuma?

Artrose is geen ontstekingsreuma, maar het is wel degelijk een vorm van reuma. Hierbij raakt het kraakbeen beschadigd.

Vormen van reuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan of rondom het gewricht die niet veroorzaakt zijn door een letsel of ongeval. Reumatische aandoeningen kunnen globaal worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Ontstekingsreuma
  • Artrose
  • Wekedelenreuma

Veel mensen – onder wie ook artsen – denken dat alleen ontstekingsreuma echte reuma is. Artrose is echter ook een vorm van reuma, ook al is het geen ontstekingsreuma.

.